Foto: Anders Andersson, Sverige
 Om boken
 Författarna
 Club300
 Recensioner
 Fotografier
 Kontakt


 Startsidan

 

Transparent utfyllnad Fakta om Sjöfågelguiden
Vi som skrivit denna bok älskar att skåda fågel på flera olika sätt. Vi gillar exempelvis att ”kryssa”, dra på rariteter, kolla sträck av en mängd olika fåglar, inventera, nattfågellyssna, ta en tur på hemmalokalen (som inte ens behöver vara en fågellokal) och reser gärna vida omkring för att bekanta oss med andra länders fågelfauna. Sedan mer än 20 år har sträckande sjöfåglar varit vår specialitet och är något som vi alltid längtar efter. Orsakerna till att det blivit så är många, inte minst känslomässiga, men det skulle ta alltför mycket plats i anspråk att gå in på dessa här. Dock har säkert den som varit med om en stor sträckdag av sjö- eller havsfågel förståelse för vår passion.

Större lira. Irland, augusti 1999.
Foto: Anders Blomdahl
Men vi skådare vill också ta reda vad det är som vi ser, det vill säga vilka fåglar det är som satt sig i rörelse. Det är främst detta denna bok handlar om – hur vi i fält artbestämmer flygande sjö- och havsfåglar. Något som ofta är en utmaning för observatören, oerfarna som mer erfarna. Vår avsikt är i första hand att i ord och bild förmedla användbara bestämningskaraktärer hos respektive art. Ofta handlar det om en helhetsbild, fåglarnas jizz, snarare än små detaljer i dräkt och silhuett. Viktigt att komma ihåg är att vi hela tiden utgår från fältförhållanden. När en sjöfågel passerar så är observationstiden begränsad. Du kanske bara har en minut eller bara några sekunder på dig att kolla upp karaktärer och då gäller det att veta vad du ska titta efter. Här hoppas vi att du genom att ha studerat bokens innehåll ska ha nytta av den, liksom även när en fågel passerat.

Totalt beskrivs 136 arter (+ många raser) ur följande artgrupper: Lommar, doppingar, albatrosser, stormfåglar, petreller, liror, stormsvalor, havssulor, tropik- och fregattfåglar, skarvar, svanar, gäss, simänder, dykänder, skrakar, labbar, måsar, tärnor och alkor. Vid sjöfågelskådning ses dock ofta vadare, rovfåglar och tättingar, men vi har exkluderat dessa och istället koncentrerat oss på de – enligt vårt tycke – sanna sjö- och havsfåglarna.
Boken är på 374 sidor, närmare 700 färgfotografier och med mjuk fältanpassad pärm.

Vi hyser även en stilla förhoppning att denna bok ska fungera som en inspirationskälla för alla er som ännu inte upptäckt denna fascinerande värld som sjö- och havsfågelskådningen utgör. Likväl som den borde bidra till att vi i framtiden kan glädjas åt en alltjämt växande skara sjöfågelskådare. Att vara flera på en sträcklokal och dela upplevelserna är inte bara en källa till renodlad glädje och kunskap, utan är även en snabbare väg till att lära sig identifiera sjöfåglarna. Vi hoppas att även de som redan är inbitna och erfarna ska finna en del utav värde i denna bok. Att skåda sträckande sjö- och havsfågel är inte bara intressant och lärorikt, utan även kul, spännande och klart häftigt. Och för den tålmodiga lurar alltid det oväntade bakom nästa udde...

Anders, Bertil & Niklas


Copyright © 2003-2013, Alla rättigheter förbehållna