Foto: Anders Andersson, Sverige
 Om boken
 Författarna
 Club300
 Recensioner
 Fotografier
 Kontakt


 Startsidan

 

Transparent utfyllnad Club300 – utgivare av Sjöfågelguiden!

Här nedan följer lite information om Club300:s verksamhet
Club300 är en samling av fågelskådare vars intresse bland allt annat är att se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige. Genom fågelskyddsfonden samlar vi årligen in en betydande summa pengar. Medel som sedan fördelas till fågelskydd runt om i världen, inte bara i Sverige. Den typiske Club300-medlemmen är aktiv skådare och oftast även medlem i SOF samt i ett varierande antal regionala/lokala fågelföreningar.

Club300 sprider information om sällsynta fåglar via hemsidan, telefonsvarare, personsökarsystemet "Rixlarm" samt den egna tidskriften Roadrunner. Tidskriften kommer ut med 4 nummer/år och innehåller bortsett från ren föreningsinformation också artiklar om fältbestämning, reseskildringar och lokalbeskrivningar samt mycket annat spännande som händer i fågelvärlden. Du behöver inte vara medlem i Club300 för att prenumerera på tidskriften. Club300 arrangerar också resor och exkursioner till självkostnadspris, exempel är resor till Marocko och båtutflykter i Bohusläns skärgård. Riktade skådarprojekt arrangeras också för att öka möjligheten att hitta rariteter. Vi vill verka för att den sociala delen av fågelskådandet gynnas och kombinerar ofta skådning med kvällsaktiviteter som pubkvällar och föredrag.

Även i framtiden kommer Club300:s medlemmar att spika fågeholkar, bygga risbon, jaga arter, inventera, arbeta med fågelskydd, forska, ringmärka etc, allt efter eget tycke och smak. Det vi absolut har gemensamt är att vi tycker om att umgås, lära oss mer om fåglarna och att se sällsynta fåglar i Sverige.

Som medlem i Club300 får du tidskriften Roadrunner och den årliga matrikeln med uppgifter om medlemmarnas antal kryss på diverse krysslistor. Du erbjuds att delta i olika aktiviteter som Cluben arrangerar, exempelvis medlemsmöten, föredrag, exkursioner och skådarresor till utlandet. Club300 har också t-shirtar, muggar, litteratur och annat till försäljning.

Bland Club300:s tidigare utgivna och oumbärliga guider återfinns Skådarguiden (2002) och Raritetsguiden (2003). Hela Club300:s sortiment av böcker och andra artiklar hittar du hos Naturbokhandeln.

För ytterligare information om Club300 och medlemskap, se www.club300.se

Copyright © 2003-2013, Alla rättigheter förbehållna